Cấu trúc spend và it take trong tiếng Anh giao tiếp và IELTS

Key takeaways

1. Cấu trúc it takespend biểu diễn miêu tả chân thành và ý nghĩa một người cần thiết chi ra 1 khoảng tầm thời hạn, sức lực, gia tài,… nhằm triển khai 1 việc nào là tê liệt. Đây là 2 cấu tạo thông thường gặp gỡ nhập giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: Cấu trúc spend và it take trong tiếng Anh giao tiếp và IELTS

2. Những yếu tố cần thiết Note với 2 cấu tạo it takespend

 • Cấu trúc it take và cơ hội sử dụng

 • Cấu trúc spend và cơ hội sử dụng

 • Cách quy đổi thân thiết cấu tạo it take và cấu tạo spend

Trong tiếp xúc nhiều khi tất cả chúng ta cần thiết miêu tả ý một người cần thiết chi ra 1 khoảng tầm thời hạn, sức lực, gia tài,… nhằm triển khai 1 việc nào là tê liệt. Trong giờ đồng hồ Anh, văn cảnh này hoàn toàn có thể được miêu tả qua quýt cấu tạo it take hoặc spend.

Xét những ví dụ sau:

 • Every day it takes bầm 1 hour đồ sộ drive from trang chính đồ sộ my workplace.

Mỗi ngày tôi tốn 1 giờ nhằm tài xế kể từ ngôi nhà cho tới vị trí thực hiện.

 • Every day I spend 1 hour driving from trang chính đồ sộ my workplace.

Mỗi ngày tôi dành riêng 1 giờ tài xế kể từ ngôi nhà cho tới vị trí thực hiện.

Có thể thấy 2 câu bên trên miêu tả nghĩa tương đương nhau. Trong phạm vi nội dung bài viết này, tất cả chúng ta tiếp tục lần hiểu cấu tạo, cơ hội dùng và cơ hội quy đổi 2 cấu tạo it takespend.

Xem thêm: Cấu trúc viết lách lại câu nhập giờ đồng hồ Anh

Cấu trúc it take

It (take) + [time] + đồ sộ V

Ý nghĩa: Mất từng nào thời hạn nhằm thao tác gì tê liệt.

Ví dụ:

 • It takes 2 hours and 30 minutes to drive from Ho Chi Minh City đồ sộ Vung Tau City.

→ Mất 2 tiếng đồng hồ nửa tiếng nhằm tài xế kể từ TP. Hồ Chí Minh Sài Gòn cho tới TP. Hồ Chí Minh Vũng Tàu.

 • It will take 7 days to wait for the final result of the election.

→ Sẽ rơi rụng 7 ngày nhằm ngóng thành quả sau cuối của cuộc bầu cử.

Xem thêm:

Bring tức thị gì? Cách người sử dụng, bài bác tập dượt và cơ hội phân biệt với Take

Take over là gì? Cách dùng cụ thể và bài bác tập dượt sở hữu đáp án

It (take) + [somebody] + [time] + đồ sộ V

Ý nghĩa: Ai tê liệt rơi rụng thời hạn bao lâu nhằm thao tác gì tê liệt.

Ví dụ:

 • It took bầm nearly 3 hours to do the household chores.

Tôi rơi rụng ngay sát 3h nhằm thao tác ngôi nhà.

 • It takes Josh 15 minutes to walk from his trang chính đồ sộ the nearest bus station.

Josh tốn 15 phút nhằm đi dạo kể từ ngôi nhà bản thân cho tới trạm xe cộ buýt sớm nhất.

It (take) + [quantity] + [noun] + đồ sộ V

Ý nghĩa: Bao nhiêu (1 lượng nào là đó) là quan trọng nhằm triển khai 1 việc gì tê liệt.

Ví dụ:

 • It takes 10 men to move this statue.

→ Cần sở hữu 10 người con trai nhằm dịch rời bức tượng phật này.

 • It took millions of dollars to complete this project.

→ Việc hoàn thành xong dự án công trình này tiếp tục tốn sản phẩm triệu đô la.

Cấu trúc spend

Subject + (spend) + [time/money] + on + [something]

Ý nghĩa: Ai này dành đi ra từng nào thời gian/tiền bạc nhập việc gì

Ví dụ:

He spent 1000 dollars on his new iPhone.

→ Anh ấy tiếp tục dành riêng đi ra 1000 đô la để sở hữ chiếc Smartphone iPhone mới mẻ của tôi.

Jenny spent 2 weeks on her honeymoon.

→ Jenny tiếp tục dành riêng 2 tuần cho tới kỳ nghỉ ngơi tuần tuần trăng mật của tôi.

Subject + (spend) + [time/money] + V-ing

Ý nghĩa: Ai này dành đi ra từng nào thời gian/tiền bạc nhằm thao tác gì

Ví dụ:

 • Andy spends 2 hours playing badminton with his friends every weekend.

→ Andy dành riêng 2 tiếng đồng hồ đùa cầu lông với các bạn của anh ý ấy vào cụ thể từng vào ngày cuối tuần.

 • When they were dating, John promised Hannah he would spend every second of his life loving her.

→ Khi 2 người bọn họ còn hò hẹn, John tiếp tục hứa với Hannah rằng anh ấy tiếp tục dành riêng từng khoảnh khắc của đời bản thân nhằm yêu thương cô ấy.

Subject + (spend) + itself

Ý nghĩa: biểu diễn miêu tả vấn đề nào là tê liệt ngừng xảy ra

Ví dụ:

 • Luckily, the crisis will spend itself soon.

→ May mắn là cuộc rủi ro tiếp tục qua quýt lên đường sớm thôi.

 • At that time, we had đồ sộ wait for hours for the storm đồ sộ spend itself.

→ Tại thời điểm lúc đó, Shop chúng tôi sẽ rất cần ngóng hàng tiếng đồng hồ cho tới cơn sốt qua quýt lên đường.

Subject + (spend) + [something] + with + [somebody]

Ý nghĩa: Ai này dành đồ vật gi cho 1 người nào là đó

Ví dụ:

Xem thêm: Cấu trúc spend và it take trong tiếng Anh giao tiếp và IELTS

 • Jane’s parents were too busy đồ sộ spend time with her.

→ Ba u của Jane quá vất vả nên ko thể dành riêng thời hạn cho tới cô ấy.

 • Despite the heavy workload, I try đồ sộ spend time with my family every weekend.

→ Dù lượng việc làm nhiều, tôi cố dành riêng thời hạn cho tới mái ấm gia đình bản thân vào cụ thể từng vào ngày cuối tuần.

Subject + (spend) + [something] + V-ing / Subject + (spend) + [something] + on + N

Ý nghĩa: Ai này dành điều gì nhằm thao tác gì

Ví dụ:

 • The company has spent a lot of effort on this giảm giá khuyến mãi.

→ Công ty tiếp tục chi ra thật nhiều sức lực cho tới thỏa thuận hợp tác này.

 • I feel lượt thích I have spent all of my youth working at this company.

→ Tôi cảm nhận thấy như thể tôi đã dành riêng cả thanh xuân thao tác ở doanh nghiệp này.

Cách quy đổi 2 cấu tạo it take và spend

It (take) + [somebody] + [time] + đồ sộ V = Subject + (spend) + [time] + V-ing

Ví dụ:

Cấu trúc it take

Cấu trúc spend

Dịch nghĩa

It took her 2 weeks đồ sộ cram for the final exam.

She spent 2 weeks cramming for the final exam.

Cô ấy tiếp tục dành riêng 2 tuần nhằm học tập gạo cho tới kì thi đua cuối kì.

It took bầm 3 days đồ sộ read this novel.

I spent 3 days reading this novel.

Tôi tiếp tục dành riêng 3 ngày nhằm gọi quyển đái thuyết này.

Bài tập dượt vận dụng

Viết lại câu bằng phương pháp quy đổi thân thiết 2 cấu tạo it take và spend sao cho tới câu vẫn không thay đổi ý nghĩa:

1. It took us a lot of effort đồ sộ finish this project on time.

2. Her grandmother spends an hour gardening every day.

3. It takes bầm 30 minutes đồ sộ go jogging around the park every morning.

4. I spent so sánh much time doing this question that I didn’t have enough time đồ sộ complete the test.

5. She admitted spending a lot of money on that dress.

6. It took us a long time đồ sộ finish this assignment.

7. Jane spent 4 days reading the novel that I recommended her.

8. It took them a fortune đồ sộ build that tower.

9. I spend hours playing đoạn phim games every day.

10. It took bầm 15 minutes đồ sộ drive from trang chính đồ sộ the post office.

Đáp án:

1. We spent a lot of effort finishing this project on time.

2. It takes her grandmother an hour đồ sộ garden every day.

3. I spend 30 minutes going jogging around the park every morning.

4. It took bầm so sánh much time đồ sộ bởi this question that I didn’t have enough time đồ sộ complete the test.

5. She admitted that it took her a lot of money đồ sộ buy that dress.

6. We spent a long time finishing this assignment.

7. It took Jane 4 days đồ sộ read the novel that I recommended her.

8. They spent a fortune building that tower.

Xem thêm: KỆ SÁCH TỦ SÁCH

9. It takes bầm hours đồ sộ play đoạn phim games every day.

10. I spent 15 minutes đồ sộ drive from trang chính đồ sộ the post office.

Tổng kết

Cấu trúc spendit take là 2 cấu tạo thông thường gặp gỡ nhập giờ đồng hồ anh tổng quát tháo rằng công cộng và kỳ thi đua IELTS rằng riêng rẽ. Các bàn sinh hoạt viên cần thiết nắm rõ kiểu dáng và cơ hội dùng nhằm hoàn toàn có thể quy đổi linh động thân thiết 2 cấu tạo này Khi thực hiện bài bác thi đua.

BÀI VIẾT NỔI BẬT